Kjøpsbetingelser

For at du som kunde skal bli fornøyd og vi gi deg så god service som mulig har vi utarbeidet noen retningslinjer for hvordan du kan handle trygt og effektiv hos oss.

Dersom vi har varen på lager vil pakken som oftest sendes dagen etter at ordren er mottatt av oss. Merk at dette ikke gjelder i helgene.
Skulle vi gå tomme for et produkt og varen må etter produseres, vil du bli kontaktet med nærmere opplysninger om dette. Vi gjør alltid vårt ytterste for at du skal få varen din så raskt som mulig.

Da alle pakker sendes med Posten tar vi ikke ansvar for hindringer de måtte oppleve i forbindelse med levering. Når pakken sendes fra oss vil du motta en mail med sporingsnummer slik at du kan følge pakken til ditt nærmeste postkontor. Du kan også bli varslet på SMS når pakken er ankommet postkontoret.

PS: Husk og kryss av for dette når du fyller ut adressen din.

FRAKTPRISER

Fri frakt innen Norge. Frakt kr 199,- ut av landet.
Dersom du ikke betaler med kort kommer pakken til deg med postoppkrav. Dette gir deg et frakttillegg på kr 69,- samt postens oppkravsgebyr.
Vi anbefaler deg derfor å betale med kort, det er trygt, effektivt og billigere for deg.

 

BYTTE AV VARER

Du betaler porto for å sende varen til oss. Vi betaler porto på varen fra oss til deg.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ALLE VARER SOM SKAL BYTTES MÅ VÆRE UBRUKT OG I SAMME STAND DU MOTTOK DEN.

ANGREFRIST OG RETUR

Produktfeil og/eller feil levering av produkt:
Dersom du angrer kjøpet eller ønsker å bytte i annen størrelse, modell eller farge, betaler du kun returporto. Du har 14dagers angrefrist. Dersom returen skyldes feil eller mangler ved varen, refunderer vi dine utgifter. Nye varer blir sendt omkostningsfritt.

Retur av produkter:
Varen må pakkes forsvarlig (i originalforpakning) sammen med alt tilbehør.

Angrerett og uavhentede pakker:
Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e) Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a) Returkostnadene bæres av forbrukeren, så sant vi ikke har sendt deg feil vare (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du velger å benytte deg av din rett til å angre på et kjøp, så bruker du vedlagt skjema som er med i pakken. Du kan også ta kontakt med oss på mail butikk@selbuhusflid.no for å få tilsendt nytt skjema.

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte . Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke skjemaet som legges med varen (returskjema). Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f.
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e) bekreftelse av bestillingen.
Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 300,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke.
Internettadresse: www.forbrukerradet.no

Personopplysninger
For å handle i vår nettbutikk må du registrere deg som kunde på våre sider. Da lagres din personlige informasjon (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved neste handel. Opplysningene dine blir kryptert og oppbevart så lenge det er hensiktsmessig for vår kundeoppfølging, minimum ut garanti- og reklamasjonstiden.

www.selbuhusflid.no videresender eller selger ikke personopplysninger til tredjepart. Du vil ikke få e-post fra oss med mindre du aktivt gir oss ditt samtykke til dette. Du kan når som helst be om å bli slettet fra kundekartoteket ved å gi oss beskjed pr. telefon, telefaks eller e-post.

Betaling med Visa og Mastercard
Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2) og kan deretter vente på leveringen. Vi samarbeider tett med VISA og Mastercard for å sørge for en kjapp prosessering av din kredittkortinformasjon og alt foregår i meget sikre former med vår kryptering. Ingen får fysisk se ditt kredittkortnummer gjennom hele betalingsprosessen.

Når du legger en ordre hos oss med ditt kredittkort blir det gjort en autorisasjon på kredittkortet ditt. Dette betyr at vi sjekker at kortet er ekte og at det er dekning på det. Vi gjør så en reservasjon, hvor beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk. Dette vil si at pengene fremdeles er på kortet ditt, men at de ikke kan røres av andre enn Selbu Husflid AS så lenge ordren eksisterer.

Dersom du kansellerer en ordre vil reservasjonen heves og pengene frigjøres på kortet ditt (innen 2-4 «bankdager»). Det er først når vi har pakket varene ferdig og har klargjort pakken for forsendelse at pengene blir overført fra ditt kredittkort til oss. Vi samarbeider med Teller fordi vi ønsker å tilby det sikreste og enkleste system som er tilgjengelig.
Velger du ikke kort som betalingsmåte blir varen sendt i oppkrav.
Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr for å dekke våre utlegg.

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.